l u t h i e r
Home Luthier Gitare Galerija Audio - Video Kontakt Link

Luthier

Maksimalne tonske karakteristike, kvalitetna i originalna konstrukcija, vrhunska izrada, perfektan finiš i autentičan dizajn su smernice kojih se pridržavam prilikom izrade svakog instrumenta.

Takav pristup izradi kao i konstantno usavršavanje i razvoj novih elemenata u konstrukciji i izradi instrumenata, predtavljaju osnovu na kojoj nastaju vrhunske koncertne gitare, sa snažnim autorskim pečatom koji ih jasno izdvaja od ostalih.